Bygg & Fastighets AB

Procedo Kontakt Uthyrning
Projekt

Procedo-gruppen

etablerades 1986 och vår huvudsakliga inriktning är investering i och förvaltning av fastigheter samt kapitalförvaltning.

 

Sedan starten har Procedo haft extern förvaltning av såväl företag som fastig-hetsbestånd.

I Procedo-gruppen ingår ett 10-tal svenska och utländska bolag.

 

 

front2

 

Fastigheter

Investeringar i fastigheter är genom hel- och delägda bolag koncentrerade till Väst- och Sydsverige samt utomlands i England, Frankrike, Irland och Tyskland.

Investeringar görs både i kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.

 

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning sker genom helägda bolag eller investmentbolag både i Sverige och utomlands.

 

 


Procedo Bygg & Fastighets AB - Energigatan 12 - 434 37 KUNGSBACKA

Tel: 0300 - 140 40 - Fax: 0300 - 140 49